Stichting Ruiter- en Menpaden Albrandswaard

Over de Stichting Ruiter- en Menpaden Albrandswaard

Er ligt al jaren een wens van vele Albrandswaardse paardenvrienden voor veilige ruiterroutes in het gebied, welke tot op de dag van vandaag niet is uitgekomen.
Een groep mensen is geïnspireerd geraakt om zich in te zetten om deze wens gerealiseerd te krijgen en hebben hiertoe in juli 2020 de Stichting Ruiter- en Menpaden Albrandswaard opgericht.

Wie zijn wij?
In het bestuur van de Stichting zitten betrokken burgers, ruiters, leden van de Ruitervereniging, duo-raadsleden en leden van het VVPA. Ook regio-afgevaardigden van het KNHS Zuid-Holland ondersteunen vanuit hun functies de aanleg van de ruiterpaden in Albrandswaard.
Het bestuur onderhoudt daarnaast contacten met het Waterschap, de Provincie, Staatsbosbeheer, betrokken pensionstallen en overige belanghebbenden in het gebied.

Doel
Het doel van de Stichting Ruiter- en Menpaden Albrandswaard is om tot een gebiedsbreed netwerk met ruiter- en menroutes te komen. En deze routes aan te laten sluiten op reeds bestaande of geplande ruiterroutes en netwerken buiten onze gemeentegrenzen.