Iedere eerste zaterdag van de maand: Vrijwilligersochtend ruiterpaden Bos Valckestein
(van 9.30-12.30 uur)

Zaterdag 7 mei
Zaterdag 4 juni
Zaterdag 2 juli
Zaterdag 6 augustus
Zaterdag 3 september