Zaterdag 6 mei ging een klein groepje vrijwilligers weer aan de slag in Bos Valckesteyn.
Dit keer niet om overhangend groen te snoeien, maar om nieuwe ruiterpadpalen te slaan.

Om in alle hoeken van het bos hout te kunnen oogsten en onderhoud uit te voeren aan bv. de sloten, heeft Staatsbosbeheer vorig jaar aan- en uitrijroutes voor zwaar materieel aangelegd. Deze extra brede, halfverharde paden zijn inmiddels niet meer in gebruik.

Vorig jaar heeft de Stichting Ruiter- en Menpaden Albrandswaard bij de beheerders van het bos aangegeven dat deze paden perfect zijn om ook als ruiter- en menpad te gebruiken.
“Tot nu toe mochten ruiters al gebruik maken van enkele schouwpaden in bos Valckesteyn. Maar deze schouwpaden (grasbermen) zijn in de wintermaanden soms te nat om veilig te rijden”, zegt Sietske Keersemaker (voorzitter van de SRMA). “De hoeven van het paard zakken dan te ver weg in de modder waardoor er blessures kunnen ontstaan”.

John Heezen, die samen met Rob Littel veel vrijwilligerswerk verricht voor de Stichting, zegt het super te vinden dat ruiters welkom zijn in het bos. “Met het in gebruik nemen van de halfverharde in- en uitrijroutes kunnen paardenrecreanten ook in de wintermaanden goed uit de voeten. Prachtig toch, dat we met z’n allen kunnen genieten van dit mooie stuk groen!”

De komende vrijwilligersdagen zullen ook nog in het teken staan van gaten boren, palen slaan en bordjes aanbrengen op de nieuwe routes die worden opengesteld. “Dit kan alleen maar tot stand komen met vrijwilligers”, zeggen de bestuursleden van de Stichting.

Geld voor aanleg van ruiterpaden en onderhoud hiervan is op dit moment nog niet aangevraagd door de beheerder. Vanuit de Provincie Zuid-Holland is een aantal jaar geleden onderzoek gedaan naar de gesteldheid van de ruiterpaden in Zuid-Holland. “Onze provincie, met de meeste ruitersporters en het minst aantal kilometer ruiterpad, scoorde daarmee geen hoge punten”. Inmiddels is er met behulp van een subsidie in verschillende gebieden, zoals Westvoorne, Rijswijk en Ouddorp achterstallig onderhoud uitgevoerd aan bestaande ruiterpaden en zijn er nieuwe stukken aangelegd om de bestaande paden met elkaar te verbinden”

“Zodra onze ruiterpaden in Bos Valckesteyn klaar zijn en bebord, worden deze ook op kaart gezet. Met het uiteindelijke doel om verbindingen te zoeken met de overige natuur- en recreatiegebieden om ons heen. Bijvoorbeeld een aansluiting op de Groene Gordel in Hoogvliet, een aansluiting richting het Oude Maas gebied en het Buytenland van Rhoon.

Wil jij ons helpen dit doel te bereiken?

Kom dan helpen op een van onze vrijwilligersochtenden:

  • zaterdag 13 mei 2023 van 9.30 – 12.30 uur
  • zaterdag 3 juni 2023 van 9.30 – 12.30 uur
  • zaterdag 1 juli 2023 van 9.30 – 12.30 uur
  • zaterdag 5 augustus van 9.30 – 12.30 uur
  • zaterdag 2 september van 9.30 – 12.30 uur