Onder begeleiding van Staatsbosbeheer is een groep vrijwilligers zaterdag 10 juli aan de slag gegaan om in het Valckesteynse Bos onderhoud te plegen aan de nieuwe ruitersporen. Om 10.00 uur verzamelden zij op de parkeerplaats aan de Zwaardijk waar zij o.a. van de boswachter instructies kregen over het snoeien van overhangend groen. Hierna gingen zij in groepjes aan de slag om een deel van een nieuw ruiterpad te voorzien van nieuwe ruiterpalen en bordjes en de groenzone langs de paden te snoeien. Koffie, thee, water en de benodigde materialen waren geregeld. De vrijwilligers die met zwaarder materieel aan de slag gingen kregen hiervoor aparte instructies van boswachter Ernest Kraus.

Het was een geslaagde eerste werkdag: er werd hard gewerkt door een leuke groep vrijwilligers en het zonnetje lachte ons toe. Met vereende krachten en een dosis gezelligheid is er een hele hoop werk verzet. Het bestuur van de Stichting bedankt alle aanwezigen voor hun enthousiasme en inzet. Zonder jullie kunnen we de realisatie van paden niet voor elkaar krijgen!

Staatsbosbeheer wil graag ruiters en menners verwelkomen in het bos, maar de rijksbijdrage voor beheer en onderhoud is momenteel niet voldoende om alle nieuwe ruiterpaden aan te duiden en open en begaanbaar te maken. Door samen met SBB periodiek deze werkdagen te organiseren proberen we een deel zelf te doen en zo SBB te ondersteunen, zodat we sneller te paard van dit mooie bos gebruik kunnen maken. Maar het is nog niet af. Er is nog veel te doen, want er liggen nog meer routes op jullie te wachten. Wil jij meehelpen om deze paden open en begaanbaar te maken? Dan ben je de volgende werkdag zeker welkom! Meld je aan als vrijwilliger per email of hou onze mediakanalen in de gaten. Hopelijk tot snel!